Department of Scandinavian Languages

Slutseminarium: Tiina Pitkäjärvi

  • Date: 12/1/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Organizer: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Tiina Pitkäjärvis avhandingsmanus granskas med Per Ledin, Södertörns högskola, som inbjuden granskare.