Department of Scandinavian Languages

Diskursgruppen

  • Date: 11/7/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken Lilla seminarierummet, 16-2040
  • Lecturer: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Organizer: Institutionenför nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Reviderat program: diskussion av de texter i antologin Varför språkvetenskap? (red. David Håkansson och Anna-Malin Karlsson) som berör diskurs som studieobjekt och/eller analytiskt redskap. Planering av texturval, läsning och ansvar för inledningar sker på e-postlistan. Anmäl dig om du vill vara med!

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs