Department of Scandinavian Languages

Diskursgruppen

  • Date: 12/5/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken Lilla seminarierummet, 16-2040
  • Lecturer: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Organizer: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Preliminärt program: diskussion om olika typer av diskursanalys med utgångspunkt i antologin The Discourse Reader.

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs