Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium: Andreas Nord

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Andreas Nord
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Yrkeslivstillvänt skrivande i högre utbildning – en projektskiss

Akademiska utbildningar har flera mål. De ska ge studenterna grunderna till vetenskapligt tänkande och till vetenskapliga praktiker, eftersom utbildningarna ska vila på vetenskaplig grund och dessutom vara en ingång till fortsatta högre studier. Men många utbildningar har också som uttryckligt mål att förbereda för ett framtida yrkesliv. Vi vet att skrivandet – och literacy generellt – spelar en stor roll på dagens arbetsmarknad. Men hur förbereds dagens studenter för arbetslivets krav i detta avseende?

På seminariet ger jag en bakgrund till ett projekt som utforskar just relationen mellan skrivande inom utbildning och arbetsliv.