Department of Scandinavian Languages

Namnkollokvium: Ortnamnet Valåker, Hölö sn, Hölebo hd

  • Date: –15:30
  • Location: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.
  • Lecturer: Bertil Ohlberger
  • Contact person: Alexandra Petrulevich
  • Seminarium

Bertil Ohlberger, magisterstudent från Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU, tar upp ortnamnet Valåker, Hölö sn, Hölebo hd.