Department of Scandinavian Languages

Varför svenska? Konferensen Svenskans beskrivning

  • Date:
  • Location: Engelska parken
  • Contact person: svebe36@nordiska.uu.se
  • Konferens

Uppsala universitet står genom Institutionen för nordiska språk som värd för nästa upplaga av konferensen Svenskans beskrivning. Läs mer om konferensen.