Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium: Annika Hillbom

  • Date: 4/18/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Annika Hillbom, Uppsala universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Ord, text och tanke. Gymnasielevers ordanvändning i nationella provet i Svenska 3-kursen