Hanna Åkerström: Högre seminarium i nordiska språk

  • Date: –16:00
  • Location: Språkvetenskapligt centrum Thunbergsv. 3 L, rum 16-2041
  • Lecturer: Hanna Åkerström
  • Contact person: Henrik Williams
  • Phone: 018-471 1275
  • Seminarium

Textseminarium med utkast betitlat "Läsordning i tidigvikingatida runinskrifter", en del av sammanläggningsavhandling. Texten distribueras en vecka före seminariet. Seminariet ägnas åt att diskutera texten som text.