Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium: Johan Christensson

  • Date: 5/30/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Johan Christensson, Högskolan i Gävle & Stockholms universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Titel meddelas senare