Department of Scandinavian Languages

Diskurskollokvium: Malin Sandberg, Göteborgs universitet

  • Date: 10 April, 13:15–15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Malin Sandberg, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Titel meddelas senare

Kollokviet kommer att behandla ett pågående avhandlingsprojekt om texter inom Kulturrådets satsning "Kultur för äldre".

Kollokviet ingår i serien Diskurskollokvier. Läs mer: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/