Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium om artikelskrivande och peer review

  • Date: 1/24/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium