Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium: Ida Lidegran

  • Date: 2/14/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Ida Lidegran, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Nyanlända akademiker och etableringsutbildning. Exemplet Korta vägen