Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium: Lena Ekberg

  • Date: 5/9/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Lena Ekberg, gästprofessor vid Institutionen för nordiska språk, UU
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Titel meddelas senare.