Department of Scandinavian Languages

Diskurskollokvium: om CA och diskursanalys

  • Date: 1/30/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Information om läsning kommer!

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/