Department of Scandinavian Languages

Diskurskollokvium

  • Date: 3/6/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken Meddelas senare.
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Program ännu ej fastställt.

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/