Department of Scandinavian Languages

Temahalvdag om infrastruktur för forskning (och undervisning)

  • Date: 11 April, 13:15–16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Agnieszka Backman, Anna-Malin Karlsson, Alexandra Petrulevic, Carin Östman och inbjudna gäster
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Vi inventerar institutionens digitala - och digitaliserbara - resurser, och diskuterar tänkbara strategier och infrastrukturella projektansökningar. OBS tiden!

Preliminärt program:

- Information om möjligheter om extern finansiering för infrastrukturprojekt

- Nätverk och forum vid UU

- Regelverk för hanteringen av digitaliserat forskningsmaterial

- Inventering av resurser vid institutionen

- Diskussion om behov och idéer

- Hur fortsätter vi? Hållpunkter för en policy