Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium: Julia Prentice

  • Date: 23 May, 14:15–16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Julia Prentice, Göteborgs universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Titel meddelas senare