Department of Scandinavian Languages

Högre seminarium

  • Date: 4/25/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2014
  • Lecturer: Simon Magnusson, Institutionen för lingvistik och filologi
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Simon Magnusson. Titel meddelas senare