Department of Scandinavian Languages

Sva-seminariet: Charlotte Engblom

  • Date: 4/10/2018 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Engelska parken, sal 6-K1031
  • Lecturer: Charlotte Engblom
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Att arbeta i en forskningscirkel med tema nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt