Department of Scandinavian Languages

Sva-seminariet: Charlotte Engblom

  • Date: 10 April, 10:15–12:00
  • Location: Engelska parken, sal 6-K1031
  • Lecturer: Charlotte Engblom
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Att arbeta i en forskningscirkel med tema nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt