Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk

Mejladresser:
info@nordiska.uu.se
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se
studievagledningen@nordiska.uu.se

Amanuens institutionen: Linnéa Grankvist 471 1292
Amanuens SVA: Malin Hänström 471 6453
Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Johan Bollaert 471 1290

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Ulla Stroh-Wollin, 471 2903
Informatör: Cecilia Berglund-Barklem, 471 2936
Timlärare: 471 2931

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1271
E-post: info@nordiska.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Projektledare: Anne Palmér, 018-471 68 73
Bitr. projektledare grundskolan: Lovisa Gardell, 018-471 37 29
Bitr. projektledare gymnasiet: Lena Edander, 018-471 29 33

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress: Box 527, 75120 Uppsala
E-post: nationella.prov.svenska@nordiska.uu.se

Språkverkstaden

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 6803
E-post: sprakverkstaden@kvk.uu.se

Föreståndare: