Styrelse

Mandatperiod 2016-10-01–2019-09-30; senast uppdaterat 2019-03-18

Ordförande

David Håkansson, prefekt

Vice ordförande

Marco Bianchi, stf. prefekt

Protokollförare

Jan Axelson

Representanter för lärarna

Ordinarie ledamöter

Kristina Asker
Erik Falk
Linnéa Fröberg Idling
Johanna Jacobsson
Björn Melander
Carin Östman

Gruppsuppleanter

Marco Bianchi
Lise Horneman Hansen
Andreas Nord
Sofia Thorén

Representanter för TA-Personal

Alexandra Czartoryski (ord.)
Rigmor Moberg (suppl.)

Representanter för studerande

Simon Karlin Björk (dokt.)
Jessica Holmlund (stud.)
Mimmi Synnergren (stud.)

Lika villkor

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Likavillkorsombud

Sonja Entzenberg

Likavillkorsgrupp

Rigmor Moberg
Sofia Orrbén (doktorandrepresentant)
Elisa Moberg (studeranderepresentant, ord.)
Milena Zart (studeranderepresentant, suppl.)