Samnordisk runtextdatabas

Projektet Samnordisk runtextdatabas har som syfte att samla samtliga nordiska runinskrifter digitalt. Inskrifterna återges i translittererad och normaliserad form samt i engelsk översättning. Det ingår också uppgifter om t.ex. tidsperiod, fyndområde, excerperad källa och
lägeskoordinater.

Ladda ned Samnordisk runtextdatabas