Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället uppmärksammar hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos hanterar de budskap som erbjuds i samtal och texter för att utveckla kunskap som de behöver. Lärsituationen är komplex eftersom den involverar många kommunikationsformer, aktörer och perspektiv.

Vi undersöker hur personer upplever kommunikationen med vården, hur de söker och värderar information och hur de utvecklar kunskap om hjärtfelet. 

Läs mer om projektet här

Finansiering och samarbete

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2017) och bedrivs vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Projektet har samarbete med forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, och med läkare och sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Forskare