Institutionen för nordiska språk

Diskurskollokviet

Kollokvieserien startade hösten 2017 som ett forum  för diskussion om diskurs i vid mening: (kritisk) diskursanalys, multimodal analys, samtals- och interaktionsanalys etc., med fokus på språk som social handling. Vi läser och diskuterar artiklar, egna textutkast och de olika deltagarnas material och analyser. Sammankallande är Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord.

Programmet annonseras i institutionens kalendarium. Träffarna är öppna för alla intresserade. Den som vill ha utskick  och delta i den löpande planeringen av verksamheten kan anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs.