Text-, interaktions- och diskurskollokviet

Kollokvieserien är ett forum för forskning om text-, interaktions- och diskursforskning i vid mening. Det behandlar t.ex. olika typer av textanalys, forskning om skrivande och läsande, (kritisk) diskursanalys och samtals- och interaktionsanalys. 

Arbetsformerna varierar, men innefattar exempelvis forskningspresentationer och tillfällen då vi läser och diskuterar forskningsartiklar, egna textutkast och våra material och analyser. 

Kollokviet leds av Karin Hagren Idevall, Yvonne Hallesson och Andreas Nord.

Programmet annonseras i institutionens kalendarium. Träffarna är öppna för alla intresserade. Den som vill ha information om verksamheten kan anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista.