Institutionen för nordiska språk

Early North European Seminar (ENES)

Early North European Seminar (ENES) är en seminarieserie om kultur, historia, språk, religion och samhälle i Norden från omkring år 500 till 1200-talet. Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och akademiker. Presentationer ges på de flesta nordiska språken medan information från kommitten oftast sker på svenska.

Kommitté: Herman Bengtsson, Anne-Sofie Gräslund (koordinator), Hans Göthberg, Agneta Ney, Staffan Nyström (koordinator), Heimir Pálsson, Olle Sundqvist, Veturliði  Óskarsson, Per Vikstrand.

Plats och tid

Seminariet hålls onsdagar, 18.15 på Upplandsmuseet.