Institutionen för nordiska språk

Skådespel som ingår i dramakorpusen

1700-tal

Period 1: 1725–1750

A 1730: Magnus Lagerström (övers.): Le Tartuffe eller Den skenhelige
B 1737: Carl Gyllenborg: Swenska sprätt-höken
C 1738: Olof von Dalin: Den afwundsiuke
D 1738: Reinhold Gustaf Modée: Håkan Smulgråt
E 1753: Johan Stagnell: Den lyckelige banqueroutieren

Period 2: 1775–1800

A 1776: Olof Kexél (imit.): Sterbhus-kammereraren Mulpus eller Caffe-huset i Stora Kyrkobrinken
B 1787: Adolf Ristell: Några mil ifrån Stockholm
C 1791: Carl Envallson (imit.): Kusinerna eller Fruntimmers-sqvallret
D 1796: Pehr Enbom: Fabriks-flickan
E 1798: C. Stridsberg: Friman eller Den enslige och de resande fruntimren

1800-tal

Period 3: 1825–1850

A 1842: Carl Anton Wetterbergh: Pröfningen
B 1847: August Blanche: Hittebarnet
C 1849: Johan Jolin: Barnhusbarnen eller Verldens dom
D 1849: C.F. Ridderstad: Syskonen eller Hattarnas och Mössornas sista strid
E 1850: Carl Blink & Georges Malméen: Tidens strid eller Det bästa kapitalet

Period 4: 1875–1900

A 1882: Alfhild Agrell: Räddad
B 1883: Anne Charlotte Leffler: Sanna qvinnor
C 1884: Harald Molander: Vårflod
D 1887: August Strindberg: Fadren
E 1887: Victoria Benedictsson: I telefon
F 1890: Gustaf af Geijerstam: Aldrig i lifvet
G 1890: Karl August Tavaststjerna: Affärer
H 1892: Tor Hedberg: En tvekamp
I 1896: Sophie Elkan: Farligt umgänge
J 1896: Frida Stéenhoff: Lejonets unge

1900-tal

Period 5: 1925–1950

A 1925: Hjalmar Bergman: Swedenhielms
B 1927: Herbert Grevenius: Sonja
C 1928: Erik Lindorm: Rötmånad
D 1932: Rudolf Värnlund: Den heliga familjen
E 1933: Sigfrid Siwertz: Ett brott
F 1941: Pär Lagerkvist: Midsommardröm i fattighuset
G 1945: Marika Stiernstedt: Clearing
H 1948: Stig Dagerman: Skuggan av Mart
I 1949: Stina Aronsson: Dockdans
J 1950: Axel Strindberg: Par om par

Period 6: 1975–2000

A 1970: Lars Forssell: Borgaren och Marx
B 1977: Margareta Garpe: Barnet
C 1982: Lars Norén: Natten är dagens mor
D 1984: Agneta Pleijel: Sommarkvällar på jorden
E 1986: Staffan Göthe: En uppstoppad hund
F 1987: Stig Larsson: VD
G 1987: Magnus Dahlström: Skärbrännaren
H 1988: Per Olov Enquist: I lodjurets timma
I 1993: Kristina Lugn: Idlaflickorna
J 1997: Jonas Gardell: Människor i solen