Institutionen för nordiska språk

Publikationer

Innehåll:

Senast uppdaterat:  2015-11-18

1. Skrifter tillkomna inom projektet

Bergman-Claeson, Görel, 2006: Den oumbärliga monologen. Monologer och avsidesrepliker i svenska dramer under tre sekel. I: Svenskans beskrivning 28, red. av Per Ledin m.fl. Örebro. S. 41–50.

Bergman-Claeson, Görel, 2007a: Den bannlysta berättaren. Monologen, avsidesrepliken och det moderna genombrottet. I: Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Studier i svensk språkhistoria 9, red. av Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. Åbo. S. 76–82.

Bergman-Claeson, Görel, 2007b: Pigan som tystnade. Könsaspekter på episka strukturer i svensk dramatik. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv, red. av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 71.) Uppsala. S. 145–153.

Bergman-Claeson, Görel, 2008a: Muminpappan och genrerna. I: Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen, red. av Collin, Lotta m.fl. Åbo: Åbo Akademis förlag. S. 15-21.

Bergman-Claeson, Görel, 2008b: Berättaren på scenen. Monologer, avsidesrepliker och direkt publiktilltal i svensk dramatik under tre sekler. (Svensk dramadialog 9 = FUMS Rapport 223.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (126 s.)

Börestam Uhlmann, Ulla, 2003a: Det dramatiska Vad. I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, red. av Bengt Nordberg m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 293–302.

Börestam Uhlmann, Ulla, 2003b: Från Plait il? till Cheer up! Spår av språkkontakt i dramatisk belysning. I: Svenska på scen (se nedan). S. 110–151.

Börestam Uhlmann, Ulla, 2005: Entreprenör, sådant lappri! I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, red. av Björn Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. S. 500–519.

Gustafson, Capková, Sofia (under medverkan av Linnéa Anglemark, Merja Kytö, Ulla Melander Marttala & Mats Thelander): Manual for English and Swedish Drama Dialogue/Engelsk och svensk dramadialog 1725–1950. ESDD. Rapport. Diva.

Melander Marttala, Ulla, 2001: Hur dialogisk är dramadialog? Repliklängd i svenska dramer. (Svensk dramadialog 3 = FUMS Rapport nr 203.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (20 s.)

Melander Marttala, Ulla, 2002a: Talspråklig differentiering i två dramer i arbetarmiljö. I: Studier i svensk språkhistoria 6, red. av Gunilla Harling-Kranck & Hanna Lehti-Eklund. (Folkmålsstudier 41.) Helsingfors. S. 177–187.

Melander Marttala, Ulla, 2002b: Män och kvinnor på 1700-talet: språkliga skillnader i dramadialog. I: Studier i svensk språkhistoria 7, red. av Svante Lagman, Stig Örjan Ohlsson & V. Voodla. (Nordistica Tartuensia 7.) Tartu. S. 253–266.

Melander Marttala, Ulla, 2003: Män och kvinnor i 1700-talets dramadialog. I: Svenska på scen (se nedan). S. 59–81.

Melander Marttala, Ulla, 2004: Män och kvinnor i dramadialog från två sekler. (Svensk dramadialog 6 = FUMS Rapport 213.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (41 s.)

Melander Marttala, Ulla, 2005a: Dramatiska telefonsamtal. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, red. av Björn Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. S. 281–291.

Melander Marttala, Ulla, 2005b: En samtalssituation på 1700-talet: visiten. I: Studier i svensk språkhistoria 8, red. av Cecilia Falk & Lars-Olof Delsing. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 63.) Lund. S. 241–251.

Melander Marttala, Ulla, 2006: Samtal och scenmiljö i svenska dramer. (Svensk dramadialog 8 = FUMS Rapport 221.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (55 s.)

Melander Marttala, Ulla, 2007: Förnuftiga män och känslosamma kvinnor? Könsskillnader i dramadialog från 1700- och 1800-talet. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv, red. av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 71.) Uppsala. S. 164–173.

Melander Marttala, Ulla, 2012: Dramadialog i datorn. (Föredrag vid konferensen Fri dramatik i teori och praktik. Dramawebben, Stockholm 24 februari 2012.) http://www.dramawebben.se/content/dramadialog-i-datorn. (25 s.)

Melander Marttala, Ulla & Östman, Carin, 2000a: Svensk dramadialog under tre sekler – en projektbeskrivning. (Svensk dramadialog 1 = FUMS Rapport nr 200.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (20 s.)

Melander Marttala, Ulla & Östman, Carin, 2000b: Svenska dramer från tre sekler. Presentation av en korpus. I: Korpusar i forskning och utbildning, red. av Gunilla Byrman, Hans Lindquist & M. Levin. (ASLA:s skriftserie nr 13.) Uppsala. S. 209–220.

Melander Marttala, Ulla & Strömquist, Siv, 2001: Korpusen Svensk dramadialog. Användarhandbok. (Svensk dramadialog 2 = FUMS Rapport nr 202.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (115 s.)

Stroh-Wollin, Ulla, 2005: Från vassera till herregud – om Vår herres medverkan i 1700-talets svordomar. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, red. Björn Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. S. 535–544.

Stroh-Wollin, Ulla, 2007: Med Fan och Vår Herre genom tre sekler – vem svär hur i dramerna? I: Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Studier i svensk språkhistoria 9, red. av Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. Åbo. S. 535–544.

Stroh-Wollin, Ulla, 2008: Dramernas svordomar – en lexikal och grammatisk studie i 300 års dramatik. (Svensk dramadialog 10 = FUMS Rapport 224.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (194 s.)

Stroh-Wollin, Ulla, 2008: ”Det känner inte fan någon Oscar Segerqvist!” – om bl.a. polaritet och formellt fundament i svenskan. I: Språk och stil NF 18. S. 38–66.

Stroh-Wollin, Ulla, 2010: Fan:s karriär i grammatiken. I: Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria – hur och för vem?, red. av Erik Magnusson & Lena Rogström. (Meijerbergs arkiv 36.) Göteborgs universitet. S. 233–241.

Stroh-Wollin, Ulla, 2012: Svordomar i ett lexikografiskt perspektiv. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011, red. av Birgit Eaker, Lena Larsson & Anki Mattisson. Lund. S. 586–595.

Stroh-Wollin, Ulla, 2014: In the company of the devil and Our Lord through three centuries: Swearing in Swedish dramas. I: Swearing in the Nordic Countries, ed. by Marianne Rathje. (Sprognævnets konferenceserie 2.) Köpenhamn. S. 175–197.

Strömquist, Siv, 2002: Svensk dramatik på svenska scener under tre sekler. (Svensk dramadialog 4 = FUMS Rapport 207.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (35 s.)

Strömquist, Siv, 2003a: Svensk dramadialog – en presentation. I: Svenska på scen (se nedan). S. 7–11.

Strömquist, Siv, 2003b: Svensk dramatik på svenska scener under tre hundra år. I: Svenska på scen (se nedan). (Utökad och omarbetad version av Strömquist 2002.) S. 12–36.

Strömquist, Siv, 2005: Författaren har ordet. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, red. av Björn Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. S. 265–271.

Strömquist, Siv, 2006: Inte bara repliker. Scenanvisningar och annan metatext i svensk dramatik under tre sekler. Uppsala. (135 s.)

Svenska på scen. Språk och språkanvändning i svensk dramatext under tre sekler, red. av Siv Strömquist. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 34.) Uppsala 2003. (236 s.)

Sörlin, Marie, 2002: Vardagsdramatik – något om gräl i livet och dramatiken. I: Samtal i livet och litteraturen, red. av Ulla Melander Marttala, Carin Östman & Merja Kytö. (ASLA:s skriftserie nr 15.) Uppsala. S. 155–164.

Sörlin, Marie, 2008: Att ställa till en scen. Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 73.) Uppsala. (258 s.)

Sörlin, Marie, 2009: Att ställa till en scen. Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000. I: Årsbok från Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 2009. Uppsala. S. 71–78.

Sörlin, Marie, 2010: ”Jo, säger jag”: Om säger jag-satsen i konfliktsekvenser i dramadialog. I Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Sttockholm den 10 och 11 oktober 2008, re. av Cecilia Falk, Andreas Nord & Rune Palm. Stockholms universitet. S. 316–326.

Thelander, Kerstin, 2001: Ni är alltför skarpsinnig fru biskopinna! Tilltalsskick i några svenska 1800-talsdramer. I: Språk, kön och kultur, red. av Kerstin Nordenstam & Kerstin Norén. Göteborg. S. 224–234.

Thelander, Kerstin, 2003: ”Och ni sade du till mig!” Något om tilltalsskicket i svenska dramer under 1800-talet. I: Svenska på scen (se ovan). S. 93–110.

Thelander, Kerstin, 2004: ”Seså min kära Berta – inget pjoller nu.” Användningen av kär i tilltalsfrasen i dramadialog. I: Text i arbete/Text in work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005, red. Ingegerd Bäcklund m.fl. (Utg. av ASLA och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.) Uppsala. S. 214–222.

Thelander, Kerstin, 2005: Finns det möjligen någon berömd katt eller hund i familjen? Om att undvika tilltal i dramadialog. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, red. av Björn Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. S. 254–264.

Thelander, Kerstin, 2006: Tilltal bakom Kuopio. I: Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006, red. av Ann-Marie Ivars m.fl. (Ekonomi och samhälle. Studier utgivna av Svenska handelshögskolan 165.) Helsingfors. S. 280–292.

Thelander, Kerstin, 2007: Tilltal och tilltalsväxling i svensk dramadialog. I: Språk och stil NF 17. S. 49–85.

Thelander, Kerstin, 2008: Nog är mer än tillräckligt. I: Svenskans beskrivning 29, red. av Marianne Nordman m.fl. Vasa universitet. S. 292–300.

Thelander, Kerstin, 2014: Aspekter på tilltalsordet ni i tre seklers dramadialog. I: Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring, red. av Maria Bylin, Cecialia Falk & Tomas Riad. Stockholms universitet. S. 240–251.

Thelander, Mats, 2003a: Dialogord i svensk dramatik under tre sekler. I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, red. av Bengt Nordberg m.fl. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 269–280.

Thelander, Mats, 2003b: Stilmarkörer i svensk dramatext. I: Svenska på scen (se ovan). S. 184–205.

Thelander, Mats, 2007: ”De där befängda modärna idéerna …” Svenskt dramaspråk och det moderna genombrottet. I: Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Studier i svensk språkhistoria 9, red. av Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. Åbo. S. 35–63.

Thelander, Mats, 2009: Ekon av samtal. Om dramadialog som källa för äldre talspråk. I: I mund og bog. 25 artikler om sprog tillegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen den 5. juni 2009, red. av Henrik Hovmark m.fl. Köpenhamn. S. 325–336.

Widbäck, Anders, 2015: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 95.) Uppsala. (184 s.)

Widmark, Gun, 2001: Svenska sprätthöken som stilkälla. I: Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam. Göteborg. S. 446–461.

Widmark, Gun, 2003a: Att mötas och skiljas. Om hälsnings- och avskedsfraser i verklighet och fiktion. I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, red. av Bengt Nordberg m.fl. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 281–291.

Widmark, Gun, 2003b: Svenska sprätthöken som samtidsdrama. I: Svenska på scen (se ovan). S. 37–58.

Östman, Carin, 2002a: Bisatser med utelämnat finit ha i dramadialog från 1700-talet. I: Studier i svensk språkhistoria 6, red. av Gunilla Harling-Kranck & Hanna Lehti-Eklund. (Folkmålsstudier 41.) Helsingfors. S. 233–242.

Östman, Carin, 2002b: Bisatser med utelämnat ha i svensk dramadialog. I: Svenskans beskrivning 25, red. av Marketta Sundman & Anne-Marie Londen. Åbo. S. 341–350.

Östman, Carin, 2002c: Kvinnliga pärlhalsband och manliga kinesiska askar. Om manlig och kvinnlig syntax i svensk dramatik runt sekelskiftet. I: Studier i svensk språkhistoria 7, red. av Svante Lagman, Stig Örjan Ohlsson & V. Voodla. (Nordistica Tartuensia 7.) Tartu. S. 311–316.

Östman, Carin, 2003a: ”I kväll är fröken Julie galen igen; komplett galen!” Om Strindbergs dialogteknik i Fröken Julie. I: 20 x Strindberg, red. av M. Brundin m.fl. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature 48.). Stockholm. S. 76–86.

Östman, Carin, 2003b: Fadren och Fröken Julie. Om naturalistisk dramadialog och naturliga samtal. I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, red. av Bengt Nordberg m.fl. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 303–312. Även i Svenska på scen (se ovan).

Östman, Carin, 2003c: Hur får publiken veta vad den inledningsvis behöver veta? I: Svenska på scen (se ovan). S. 206–225.

2. Exempel på arbeten utanför Dramaprojektet som i större eller mindre utsträckning nyttiggjort projektets material

Fridell, Staffan, 2005: Dialekt i en komedi av Johan Stagnel. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, red. Björn Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. S. 244–253.

Larsson, Ida, 2012: Inte helt passiv: konstruktion med + particip i tal och skrift. I: Språk och stil NF 22:2. S. 27–61.

Lindström, Anna, 2003: Kammarjungfrun och vårdbiträdet. Språk och sociala relationer i ett 1700-talsdrama och i 1990-talets hemtjänst. I: Svenska på scen (se ovan). S. 152–183.

Lindström, Jan, 2009: Negationen inte i satsens spets – Int e de ju rimlit. I: Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter, red. av Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt. Helsingfors. S. 163–189.

Lindtsröm, Jan, 2014: Front field negation in spoken Swedish: A regional archaism? I: Diachronic Corpus Pragmatics, ed. by Irma Taavitsainen, Andreas H. Juncker & Jukka Tuominen. (Pragmatics and Beyond 243.) London: Benjamins. S. 237–253.

Lindström, Jan & Wide, Camilla, 2005: Tracing the origins of a set of discourse particles: Swedish particles of the type ’you know’. I: Journal of Historical Pragmatics 6. S. 211–236.

Lönnqvist, Olov, 2003: Judas Redivivus – återupplivad. Svenskt talspråk i ett versdrama från 1614. (Svensk dramadialog 5 = FUMS Rapport 211.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (108 s.)

Lönnqvist, Olov, 2006: Likt och olikt i 1600-talets skoldrama. Jämförelser mellan fyra pjäser, främst mellan Tisbe och Judas Redivivius. (Svensk dramadialog 7 = FUMS Rapport 220.) Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (73 s.)

Spector, Julia, 2006: Realism och symbolförstärkning – lokala samtalsämnens funktion i dramadialog. I: Språk och stil NF 16. S. 178–198.

Zborowski, Piotr, 2005: Dankbarheit vs. Höflichkeit und sprachliche Routine. Der Dankakt im Schwedischen verglichen mit Polnisch und Deutsch. (Seria Filologia Skandynawska 11.) Poznań.

3. C- och D-uppsatser vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Aspemo, Amanda: Stäng dörren! En undersökning av imperativ i svenska 1900-talsdramer. (Svenska språket/nordiska språk C, ht 2013. Handledare: Ulla Börestam.)

Bygdén, Sandra: ”Hon har en tunga som … en drake, men ett hjerta som … en Ängel!” En studie av de kvinnliga rollfigurernas bruk av kraftuttryck i en 1700-talskomedi. (Nordiska språk C, ht 2002. Handledare: Carin Östman.)

Bäccman, Anders: Kort, lång eller mitt emellan? En undersökning av reducerade ordformer i svensk dramadialog. (Praktisk svenska C, vt 2003. Handledare: Ulla Melander Marttala.)

Hansson, Anita: Artig, vacker och ärlig. En studie av adjektivens betydelse under tre sekel. (Nusvenska D, vt 2002. Handledare: Kerstin Thelander.)

Kihlberg, Anna: Fadren blir En Far. En språklig jämförelse mellan Strindbergs originaltext av Fadren (1887) och Bo Widerbergs TV-inspelning av samma pjäs (1988). (Praktisk svenska C, ht 1999. Handledare: Harry Näslund.)

Lundkvist, Per: Sanna kvinnor och osanna män. En undersökning av språkliga könsskillnader i fyra svenska dramer. (Nusvenska C, ht 2001. Handledare: Ulla Melander Marttala.)

Sjöholm, Kristina: Slang i svensk dramadialog. En studie av tre 1800-tals- och tre 1900-talsdramer. (Praktisk svenska C, ht 2002. Handledare: Ulla Melander Marttala.)

Sjöholm, Kristina: Giftermål vs. mariage. En studie av bruket av främmande ord i två 1700-talskomedier. (Praktisk svenska D, vt 2003. Handledare: Carin Östman.)

Spector, Julia: Dramatisk samtalsstruktur. En undersökning av kommunikationen i Lars Noréns pjäs. (Svenska/Nordiska språk C, vt 2003. Handledare: Ulla Melander Marttala.)

Spector, Julia: Situationsrelaterade yttrandens funktion i dramadialog – en undersökning av sex svenska dramer från 1900-talet. (Svenska/Nordiska språk D, vt 2004. Handledare: Carin Östman.) (Bearbetad och med ny titel i Språk och stil NF 16, 2006, jfr ovan.)

Söderström, Johanna: ”Om ett lejon skrifver böcker …” En analys av ersättande uttryck i Frida Stéenhoffs drama Lejonets unge. (Professionell svenska C, ht 2014. Handledare: Görel Bergman-Claeson.)