Institutionen för nordiska språk

Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

>>> Click for project presentation in English! <<<

Projektmedarbetare

Projektgruppen
Från vänster: Theres Bellander, Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist, Ulla Melander Marttala och Zoe Nikolaidou

Aktuellt

Under 2017 arbetar vi vidare med olika delstudier och börjar också arbeta med en syntes av projektets olika resultat.

Theres Bellander presenterade resultat från projektet vid Språkrådsdagen i maj: Det vårdande språkandet - utbyte av hälsoinformation i bloggar och forumdiskussioner på nätet (länk till presentationen)

Mats Landqvist höll plenarföredrag vid Forum för textforskning i juni, med utgångspunkt i projektets modell för analys av språklig realisering av kunskap: Lekmannaexperter i onlineforum – en plats för lärande, stöd och appropriering av professionell diskurs

Pågende artikelarbete: 

  • om epestemiska gemenskaper online (Theres Bellander och Mats Landqvist)
  • om skrivande som resurs för kunskapsbyggande (Theres Bellander, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou)
  • om kunskapsobjekt och förhandling om ansvar i konsultationssamtal (Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist och Ulla Melander Marttala)

I juli deltog vi i AILA-konferensen i Rio de Janeiro. Föredragets abstract Presentationen

Våra tidigare internationella konferenspresentationer finns samlade på projektets engelska hemsida.

Publikationer

Bellander, Theres och Nikolaidou, Zoe. Uu. Building health knowledge online. Parents’ online searches on congenital heart defects. Accepterad för publicering i Literacy and Numeracy Studies.

Melander Marttala, Ulla och Mattsson, Elisabet. 2017. Fackord i samtal och texter om barns hjärtfel. I: Svenskans beskrivning 35. S. 2015-227. Länk till fulltext.

Landqvist, Mats. 2016. Sense and sensibility - online forums as epistemic arenas. In press. Discourse, Context & MediaVolume 13, Part B, September 2016, Pages 98–105.

Bellander, Theres. 2016. Bloggens roll för hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället – En genreanalys av strukturella och språkliga mönster i bloggar om barn med hjärtfelsdiagnos RASK Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 43. Syddansk universitet.

Karlsson, Anna-Malin. 2015. När ska man söka vård? Positioner och perspektiv i webbinformation om hjärtfel hos barn. I: Linda Kahlin, Mats Landqvist och Ingela Tykesson (red.): Språk och identitet, Rapport från ASLA:s symposium 2014. Huddinge: Södertörns högskola. S. 77–89.

Karlsson, Anna-Malin, Melander Marttala, Ulla och Mattsson, Elisabet. 2014. “Vi kan inte visa ett normalt hjärta." Kommunikativa praktiker i samband med hjärtfel hos foster. I: Jan Lindström m.fl. (red.): Svenskans beskrivning 33. Helsingfors. S. 193–213.

I samarbete med Heartlinkprojektet

Carlsson, Tommy, Melander Marttala, Ulla, Wadensten, Barbro, Bergman, Gunnar & Mattsson, Elisabet. 2016. Involvement of persons with lived experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect: an explorative study to gain insights into perspectives on future research. I: Research Involvement and Engagement (2016) 2:35. DOI 10.1186/s40900-016-0048-5. Länk till fulltext.

Carlsson, Tommy, Landqvist, Mats och Mattsson, Elisabet. 2016. Communication of support and critique in swedish virtual community threads about prenatal diagnoses of fetal anomalies. BMC Pregnancy and Childbirth, 16.

Carlsson Tommy, Bergman Gunnar, Karlsson Anna-Malin, Wadensten Barbro och Mattsson Elisabet. 2016. Experiences of termination of pregnancy for a fetal anomaly: A qualitative study of virtual community messages. Midwifery. 2016;41:54-60.

Carlsson, Tommy, Melander Marttala, Ulla, Mattson, Elisabet och Ringnér, Anders. 2016. Experiences and preferences of care among Swedish immigrants following a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative interview study. BMC Pregnancy and Childbirth. 16:130. Länk till fulltext.

Carlsson, Tommy, Bergman, Gunnar, Karlsson, Anna-Malin och Mattson, Elisabet. 2015. Content and Quality of Information Websites About Congenital Heart Defects Following a Prenatal Diagnosis. Interactive Journal of Medical Research. Vol. 4, nr 1, e4- Länk till abstract.

Carlsson, Tommy, Bergman, Gunnar, Melander Marttala, Ulla, Wadensten, Barbro och Mattsson, Elisabet. 2015. Information following a Diagnosis of Congenital Heart Defect: Experiences among Parents to Prenatally Diagnosed Children. PLoS ONE, 10(2), Article ID e0117995. Länk till fulltext.

Studentuppsatser

Melander, Ida. 2016. Diskussionsforum som en kunskapsresurs: Legitimitet och kunskapsbyggande i ett forum för föräldrar med barn som har medfödda hjärtfel (Masteruppsats vid Södertörns högskola)

Jonasson, Moa. 2015. Texter som berör: Engagerande och trovärdighetsskapande strategier i föräldrabloggar om barns hjärtfel (C-uppsats vid Uppsala universitet)

Zart, Milena. 2015. Texter om hjärtebarn: En analys av begriplighet, mottagaranpassning och trovärdighet hos informationstexter om barnhjärtfel (C-uppsats vid Uppsala universitet)

Om projektet

När individer eller deras närstående drabbas av sjukdom vill de oftast veta vad som händer med dem och vad som kan göras för att de ska må bättre. Sjukvården tillhandahåller information via samtal med vårdpersonal och i vissa fall tipsar läkare och sköterskor om texter som rör diagnosen. I dagens samhälle söker dock patienter och anhöriga ofta information på egen hand, inte sällan på nätet, och ställs då inför uppgiften att själva tolka och värdera de budskap de möter.

Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället uppmärksammar hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos hanterar de budskap som erbjuds i samtal och texter för att utveckla kunskap som de behöver. Lärsituationen är komplex eftersom den involverar många kommunikationsformer, aktörer och perspektiv.

Vi undersöker hur personer upplever kommunikationen med vården, hur de söker och värderar information och hur de utvecklar kunskap om hjärtfelet. Vi är också intresserade av hur de hanterar situationen, t.ex. hur de söker stöd i andras erfarenheter m.m. Vi intervjuar, följer med på vårdbesök, spelar in samtal (om alla parter vill det), analyserar texter och bilder som personerna tar del av eller själva lägger ut på exempelvis sociala medier.

Finansiering

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2017) och bedrivs vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Läs mer