Institutionen för nordiska språk

The Rune Cast: en podcast om runologi

Ansvarig forskare: Maja Bäckvall
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Projekttid: Läsåret 2018/2019

Populärvetenskaplig sammanfattning

Maja i Sparlösa
Maja och Sparlösastenen

Projektet är en engelskspråkig podcast om runologi, med syfte att sprida saklig, forskningsbaserad kunskap om runor och runinskrifter till intresserad allmänhet. Det finns ett stort intresse för runor internationellt, och därmed också många missförstånd och märkliga idéer om dem. Nynazister missbrukar runor för sina egna farliga syften medan motsvarigheten till bokstaven F säljs på lyckobringande amuletter.

Läs hela sammandraget på RJ:s sida

Planerade avsnitt

Reviderat schema 2018-08-22. Schemat är preliminärt och kan komma att ändras.

Datum Avsnitt
21/9 The basics of runology and the origins of runic writing
12/10 The oldest inscriptions: stones, spears, and bracteates
2/11 Magic runes? Runic amulets and rune names
23/11 Smoke and mirrors: The Rök stone riddle
14/12 Medieval texting: The Bergen rune sticks
25/1 Projecting power: The Jelling stones
15/2 Fair use? The Ramsund and Gök inscriptions
8/3 Modern uses and abuses of runes
29/3 The Kensington stone and other American runes
19/4 Weird runes – the non-lexical and encrypted
10/5 Wrapping up