Institutionen för nordiska språk

The Rune Cast: en podcast om runologi

Ansvarig forskare: Maja Bäckvall
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Projekttid: Höstterminen 2018

Populärvetenskaplig sammanfattning

Maja i Sparlösa
Maja och Sparlösastenen

Projektet är en engelskspråkig podcast om runologi, med syfte att sprida saklig, forskningsbaserad kunskap om runor och runinskrifter till intresserad allmänhet. Det finns ett stort intresse för runor internationellt, och därmed också många missförstånd och märkliga idéer om dem. Nynazister missbrukar runor för sina egna farliga syften medan motsvarigheten till bokstaven F säljs på lyckobringande amuletter.

Läs hela sammandraget på RJ:s sida

Planerade avsnitt

 1. 27 juli: The basics of runology and the origins of runic writing
 2. 10 augusti: The oldest inscriptions: stones, spears, and bracteates
 3. 24 augusti: Projecting power: The Jelling stones
 4. 7 september: Smoke and mirrors: The Rök stone riddle
 5. 21 september: Medieval texting: The Bergen rune sticks
 6. 5 oktober: Fair use? The Ramsund and Gök inscriptions
 7. 19 oktober: Magic runes? Runic amulets and rune names
 8. 2 november: Modern uses and abuses of runes
 9. 16 november: The Kensington stone and other American runes
 10. 30 november: Weird runes – the non-lexical and encrypted
 11. 14 december: Wrapping up