Institutionen för nordiska språk

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Höstmöte 7 november 2016

Isländska sällskapets höstmöte äger rum måndagen den 7 november 2016 kl. 18:15.

Sällskapet gästas av Aðalheiður Guðmundsdóttir, professor i medeltida isländsk litteratur vid Háskoli Íslands. Aðalheiður håller ett föredrag med titeln On Medieval Trolls and Marginal Art.

ÄNDRING 2016-11-07

På grund av sjukdom i styrelsen ställs den formella delen av höstmötet in. Föredraget med Aðalheiður Guðmundsdóttir genomförs dock som planerat. Postseminariet blir något enklare (dvs. utan buffé). Installationen av Heimir som hedersledamot (se nedan) sker vid ett senare tillfälle.

På höstmötet kommer vi även att installera sällskapets nya hedersledamot Heimir Pálsson, docent vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Heimir har under många år varit engagerad i Isländska sällskapet, inte enbart som medlem och ledamot, utan även som dess vice ordförande under åren 2007–2009 och dess ordförande under 2010–2012. Med sin entusiasmerande undervisningsstil och sin stora passion för isländskt språk och litteratur har han inspirerat många studenter och berikat sällskapet med många insiktsfulla föredrag och livliga diskussioner. Heimir har under åren även delat med sig av sitt stora kunnande genom artiklar i Scripta Islandica.

Efter mötet blir det samkväm med buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk. Anmälan krävs inte.

Dagordningen för mötet kan laddas ned här.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Om höstmötet

Tid: 7/11-2016 kl. 18.15

Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, 16-2014 (Stora seminarierummet på Institutionen för nordiska språk)

Föredrag: Aðalheiður Guðmundsdóttir, On medieval trolls and marginal art

Dagordning

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2016) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Nina Ericson, Rasmus Lund, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Ingela Vretblad

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: David Håkansson (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf