Institutionen för nordiska språk

Möte 9 februari 2017

Isländska sällskapets uppskjutna höstmöte äger rum torsdagen den 9 februari 2017, kl. 19:00.

Prof. Olof Sundqvist, Stockholms universitet, håller ett föredrag över ämnet Blod och blót. Blodets betydelse och funktion vid fornskandinaviska offerritualer.

På mötet kommer vi att installera sällskapets nya hedersledamot Heimir Pálsson, docent vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Heimir har under många år varit engagerad i Isländska sällskapet, inte enbart som medlem och ledamot, utan även som dess vice ordförande under åren 2007–2009 och dess ordförande under 2010–2012. Med sin entusiasmerande undervisningsstil och sin stora passion för isländskt språk och litteratur har han inspirerat många studenter och berikat sällskapet med många insiktsfulla föredrag och livliga diskussioner. Heimir har under åren även delat med sig av sitt stora kunnande genom artiklar i Scripta Islandica.

Efter mötet blir det samkväm med buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk.

Ladda ned dagordningen

Alla intresserade är varmt välkomna!

Om "höstmötet"

Tid: 9/2-2017, kl. 19.00

Efter mötesförhandlingarna håller Olle Sundqvist, professor vid Stockholms universitet, ett föredrag över ämnet Blod och blót. Om blodets funktion och betydelse i fornskandinaviska myter och offerritualer.

Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, 16-2041 (Stora seminarierummet på Institutionen för nordiska språk)

Dagordning: Ladda ned dagordning

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2016) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Nina Ericson, Rasmus Lund, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Ingela Vretblad

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: David Håkansson (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf