Institutionen för nordiska språk

Höstmöte 16 november 2017

Torsdagen den 16 november 2017 kl. 18:15 äger sällskapets höstmöte rum på Institutionen för nordiska språk i Uppsala (Seminarierummet, 16-2041).

Sällskapet gästas av Estrid Brekkan, Islands ambassadör i Sverige. Estrid håller ett föredrag om förhållandet mellan Island och Sverige med titeln ”Isländsk i Sverige, svensk på Island”.

Efter mötet blir det som vanligt samkväm med buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk. Anmälan krävs inte.

Ladda ned dagordningen

Alla intresserade är varmt välkomna!

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2017) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Ingela Vretblad

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: David Håkansson (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf