Ladda ned Scripta Islandica

Årgang 65 (2014)

Tidigare årgångar

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Årgång 62 (2011), fulltext

Årgång 61 (2010), fulltext

Årgång 60 (2009), fulltext

Årgång 59 (2008), fulltext

Årgång 58 (2007), fulltext

Årgång 57 (2006), fulltext

Innehållsförteckning , nr 1 (1950) till 57 (2006)

Manusanvisningar Scripta Islandica

Anvisningar (och mall) för hur manuskript skall utformas (version 2011-06-22)

Fornisländska typsnitt: Reykjavik och Akureyri Times

Bidrag för publicering i årsboken skickas till tidskriftens huvudredaktör.

Författare som publicerar ett bidrag i Scripta Islandica ger samtidigt tidskriften (den icke-exklusiva) rätten att digitalt publicera bidraget i form av en PDF-fil eller liknande av den tryckta versionen.

Om Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Planerade aktiviteter hösten 2015

Höstmöte med föredrag av Tommy Danielsson

Tid: Torsdag 12 november 2015 kl. 18.15

Plats: Seminarierummet vid Institutionen för nordiska språk, Campus Engelska parken, rum 16-2041. Hitta till institutionen.

Efter mötet blir det eftersits med enklare förtäring i institutionens personalrum.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Möteshandlingar

Föredrag av Tommy Danielsson: Funderingar kring några tidiga sagor och en sen

Jag funderar kring tre av sagorna i Sigurd Nordals första grupp av islänningasagor (Kormaks saga, Föstbrödrasagan och Björns saga) för att (citat) "försöka få en glimt av traditionen genom att skala av det i sagorna som inte bör ha ingått där före nedtecknandet". Och förhoppningen är att glimtarna ska antyda vad det var som man inom muntligheten ansåg vara värt att berätta om. Jag jämför sedan med en av sagorna i Nordals femte grupp (Tord "trätas" saga), på jakt efter vad det var som det då var värt att skriva om. Finns det några fundamentala skillnader? Och antydningsvis: Finns det konsekvenser här vad gäller de "klassiska" sagorna?

Kontakt och stadgar

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

E-postlista och adressändringar

Du kan få information om Isländska sällskapets aktiviteter direkt i din e-post. Skicka ett e-brev till sällskapets sekreterare.

Dina uppgifter kommer inte att publiceras eller lämnas ut till någon annan!

Adressändringar meddelas sällskapets sekreterare

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i april 2015) följande sammansättning:

Ordförande: Agneta Ney
Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
Sekreterare: Marco Bianchi
Skattmästare: Jan Axelson
Vice sekreterare: Anna Bredin
Ledamöter: Simon Karlin Björk, Rasmus Lund, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Alexandra Petrulevich, Ingela Vretblad

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf