Institutionen för nordiska språk

Årsmöte 4 maj 2017

Isländska sällskapets årsmöte äger rum torsdagen den 4 maj 2017, kl. 18:15.

Översättaren John Swedenmark håller ett föredrag över ämnet Allt började på HumC – 30 år av isländsk översättning eða hvernig ég lærði rétt að stuðla.

Efter mötet blir det samkväm med buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk.

Dagordning publiceras senast en vecka före mötet

Alla intresserade är varmt välkomna! Det finns möjlighet att teckna medlemskap i Isländska sällskapet på plats.

Om årsmötet

Tid: 4/5-2017, kl. 18.15

Efter mötesförhandlingarna håller John Swedenmark ett föredrag över ämnet Allt började på HumC – 30 år av isländsk översättning eða hvernig ég lærði rétt að stuðla.

Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, 16-2041 (Stora seminarierummet på Institutionen för nordiska språk)

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2016) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Nina Ericson, Rasmus Lund, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Ingela Vretblad

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: David Håkansson (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf