Ladda ned Scripta Islandica

Årgång 66 (2015)

Tidigare årgångar

Årgang 65 (2014)

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Årgång 62 (2011), fulltext

Årgång 61 (2010), fulltext

Årgång 60 (2009), fulltext

Årgång 59 (2008), fulltext

Årgång 58 (2007), fulltext

Årgång 57 (2006), fulltext

Innehållsförteckning , nr 1 (1950) till 57 (2006)

Manusanvisningar Scripta Islandica

Anvisningar (och mall) för hur manuskript skall utformas (version 2011-06-22)

Fornisländska typsnitt: Reykjavik och Akureyri Times

Bidrag för publicering i årsboken skickas till tidskriftens huvudredaktör.

Författare som publicerar ett bidrag i Scripta Islandica ger samtidigt tidskriften (den icke-exklusiva) rätten att digitalt publicera bidraget i form av en PDF-fil eller liknande av den tryckta versionen.

Årsmöte 12 maj 2016

Isländska sällskapets årsmöte äger rum den 12 maj 2016. Efter mötesförhandlingarna håller Henrik Williams och Heimir Pálsson föredrag om det avslutade projektet Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda?:

  • Henrik Williams: Projektet om Uppsala-Eddan
  • Heimir Pálsson: Handskriften DG 11 4to – en lärobok för unga sturlungar och en bautasten för Snorri?

I samband med årsmötet kommer vi också att fira utgivningen av det senaste numret av Scripta Islandica.

  • Datum och tid: torsdag 12 maj 2016 kl. 18:15
  • Plats: Uppsala universitet, Engelska parken, 16-2041 (Seminarierummet på Institutionen för nordiska språk)
  • Dagordning: Ladda ned dagordningen
  • Välkommen på sexa! Efter årsmötet blir det enkel sexa till självkostnadspris i institutionens personalrum. Anmälan krävs inte.

Alla intresserade är varmt välkomna.

Tips: Runråd om runortografi

Direkt före årsmötet håller Michael Lerche Nielsen (Köpenhamns universitet) ett Runråd över ämnet Redundans i runeortografien. Runrådet äger rum i samma lokal som vårt årsmöte (16-2041) och börjar kl. 16.15.

Om Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt och stadgar

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

E-postlista och adressändringar

Du kan få information om Isländska sällskapets aktiviteter direkt i din e-post. Skicka ett e-brev till sällskapets sekreterare.

Dina uppgifter kommer inte att publiceras eller lämnas ut till någon annan!

Adressändringar meddelas sällskapets sekreterare

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i april 2015) följande sammansättning:

Ordförande: Agneta Ney
Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
Sekreterare: Marco Bianchi
Skattmästare: Jan Axelson
Vice sekreterare: Anna Bredin
Ledamöter: Simon Karlin Björk, Rasmus Lund, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Alexandra Petrulevich, Ingela Vretblad

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf