Institutionen för nordiska språk

Extra höstmöte med Már Jónsson

Torsdagen den 11 oktober 2018 äger Isländska sällkapets extra höstmöte rum. Föredragshållare är Már Jónsson, professor i historia vid Islands universitet i Reykjavík, som talar över ämnet En islandsk drømmedagbok fra 1794. Föredraget hålls på norska. Efter mötet blir det postseminarium till självkostnadspris i institutionens personalrum. Anmälan krävs ej.
Plats: ENG 16-2041 (Seminarierummet på institutionen för nordiska språk)
Tid: 18.15.
Ladda ned dagordningen

Alla intresserade är varmt välkomna

Sammandrag: En islandsk drømmedagbok fra 1794

Sæmundur Magnússon Hólm (1749-1821) er nå best kjent for sine tegninger av fornemme Islendinger, men blir ellres beskrevet som en kranglevoren eksentriker. Etter å ha studert filosofi og malerkunst i København ble han i revolusjonsåret 1789 prest på Helgafell í det vestlige Island, hvor han fem år senere begynte å notere sine drømmer i ord og tegninger. Kun bruddstykker av dette enestående dokument er bevart og i forelesningen vil dets form og innehold bli beskrevet, men også sammenlignet med tilsvarende tekster fra Norden og Europa, blant annet Emmanuel Swedenborgs drømbok fra femti år før.

Már Jónsson er professor i historie ved Islands Universitet i Reykjavík.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2017) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Ingela Vretblad

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: David Håkansson (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf