Ladda ned Scripta Islandica

Årgång 66 (2015)

Tidigare årgångar

Årgang 65 (2014)

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Årgång 62 (2011), fulltext

Årgång 61 (2010), fulltext

Årgång 60 (2009), fulltext

Årgång 59 (2008), fulltext

Årgång 58 (2007), fulltext

Årgång 57 (2006), fulltext

Innehållsförteckning , nr 1 (1950) till 57 (2006)

Manusanvisningar Scripta Islandica

Anvisningar (och mall) för hur manuskript skall utformas (version 2011-06-22)

Fornisländska typsnitt: Reykjavik och Akureyri Times

Bidrag för publicering i årsboken skickas till tidskriftens huvudredaktör.

Författare som publicerar ett bidrag i Scripta Islandica ger samtidigt tidskriften (den icke-exklusiva) rätten att digitalt publicera bidraget i form av en PDF-fil eller liknande av den tryckta versionen.

Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok

Tidskriften Scripta Islandica är en kontinentalnordisk exponent för intresset för det västnordiska: Island i första hand, men också Färöarna och Norge tillika med de nordiska kulturerna på Grönland, Orkneyöarna och Shetland. Scripta Islandica är öppen för vetenskapliga bidrag inom alla ämnen på danska, norska och svenska samt engelska och tyska.

Refereegranskning, Open Access och finansiering

Scripta Islandica är en så kallad Diamond Open Access-tidskrift vilket innebär att:

  • Tidskriften följer riktlinjerna för vetenskapliga tidskrifter med s.k. refereeförfarande, d.v.s. en anonym bedömning av alla inkomna uppsatser av minst två från redaktionen fristående akademiska, ofta internationella experter.
  • Nya volymer blir tillgängliga digitalt omgående efter publicering. Scripta Islandica publiceras fr.o.m. nummer 63/2012 som fritt tillgänglig digital publikation (Open access) i Uppsala universitets publikationssdatabas DiVA. Tryckta exemplar kan beställas via print on demand. Alla nummer sedan Scripta Islandica 57/2006 är tillgängliga som fulltextfiler i DiVA.
  • Scripta Islandica är externfinansierat. Tidskriften tar inte ut någon publiceringsavgift av författarna. Scripta Islandica får sedan länge ekonomiskt stöd för publiceringen av Vetenskapsrådet (tidigare av Humanistisk-samhällvetenskapliga forskningsrådet).

Recensioner

Scripta Islandica publicerar recensioner av utkomna böcker. Förlag och enskilda författare inbjuds att sända in alla publikationer med västnordisk inriktning för recension. Kopior av publicerade recensioner tillsänds förlaget eller författare så fort tidskriften har kommit ut. När recension inte är aktuell återsänds publikationen om så begärs.

Redaktion Scripta Islandica

Bidrag för publicering i årsboken Scripta Islandica skickas till tidskriftens huvudredaktörer.

Tidskriftens huvudredaktörer

Redaktionskommitté

  • Universitetslektor Pernille Hermann (Århus)
  • Prof. Else Mundal (Bergen)
  • Prof. Guðrún Nordal (Reykjavík)
  • Universitetslektor Heimir Pálsson (Uppsala)

Scripta Islandica indexeras i följande databaser