Institutionen för nordiska språk

Information för författare

Scripta Islandica är öppen för vetenskapliga bidrag inom alla ämnen med anknytning till västnordisk kultur, litteratur och språk. Bidrag ska vara författade på danska, norska, svenska, engelska eller tyska. Manuskripten ska följa manusanvisningarna och skickas till tidskriftens huvudredaktörer.

Recensioner

Scripta Islandica publicerar recensioner av utkomna böcker. Förlag och enskilda författare inbjuds att sända in alla publikationer med västnordisk inriktning för recension. Kopior av publicerade recensioner tillsänds förlaget eller författare så fort tidskriften har kommit ut. När recension inte är aktuell återsänds publikationen om så begärs.

Digital publicering

Alla artiklar publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Författare som publicerar ett bidrag i Scripta Islandica ger samtidigt tidskriften (den icke-exklusiva) rätten att digitalt publicera bidraget i form av en PDF-fil eller liknande av den tryckta versionen.

Deadline

Formell deadline för artiklar i Scripta Islandica är 15 april varje år.