Läs Scripta Islandica

Scripta Islandica publiceras digitalt på DiVA. Tryckta exemplar av boken kan beställas via vår distributör Acta Universitatis Upsaliensis. Organisationer och enskilda kan prenumerera på Scripta Islandica genom att lägga en stående order på acta@ub.uu.se.

Årgång 69 (2018)

Årgång 68 (2017)

Årgång 67 (2016)

Årgång 66 (2015)

Årgang 65 (2014)

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Tidigare årgångar

Innehållet i senaste numret

 • af Edholm, Klas

  Att rista blodörn: Blodörnsriten sedd som offer och ritualiserad våldspraktik i samband med maktskiften  i fornnordisk tradition

  Ingår i Scripta Islandica, s. 5-40, 2018.

  Open access
 • Hagland, Ragnar

  Litt om kvinnekroppen i norrøn leksikografisk samanheng

  Ingår i Scripta Islandica, s. 41-47, 2018.

  Open access
 • Murphy, Luke John

  Paganism at Home: Pre-Christian Private Praxis and Household Religion in the Iron-Age North

  Ingår i Scripta Islandica, s. 49-97, 2018.

  Open access
 • Zeevaert, Ludger

  Eine deutsche Zusammenfassung  von Njáls saga im Manuskript  Rostock Mss. philol. 78/2

  Ingår i Scripta Islandica, s. 99-139, 2018.

  Open access
 • Pálsson, Heimir

  Nordens latin

  Ingår i Scripta Islandica, s. 141-148, 2018.

  Open access
 • Magnússon, Sigurður Gylfi

  What Takes Place, When Nothing Happens? The importance of late modern manuscript culture: Review Essay of Mirrors of Virtue. Manuscript and print in late pre-modern Iceland. Bibliotheca Arnamagnæana. A Jón Helgason condita Vol. XLIX. Edited by Margrét Eggertsdóttir and Matthew James Driscoll (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2017), pp. 432.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 149-175, 2018.

  Open access
 • Hermann, Pernille

  Rec. av Jón Karl Helgason. Echoes of Valhalla. The Afterlife of the Eddas and Sagas. Reaktion books. 2017. 240 pp. 32 illustrations.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 177-182, 2018.

  Open access
 • Males, Mikael

  Rec. av Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, 3: Poetry from Treatises on Poetics, utg. Kari Ellen Gade med Edith Marold. Turnhout: Brepols 2017.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 183-188, 2018.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  Rec. av Studies in the transmission and reception of Old Norse literature. The Hyperborean muse in European culture. Edited by Judy Quinn and Adele Cipolla. 354 s. Turnhout: Brepols Publishers 2016. ISBN 978-2-503-55553-9. (Acta Scandinavica. Aberdeen studies in the Scandinavian world, 6.)

  Ingår i Scripta Islandica, s. 189-193, 2018.

  Open access
 • Sundqvist, Olof

  Rec. av Declan Taggart: How Thor Lost his Thunder. The Changing Faces of an Old Norse God. Routledge Research in Medieval Studies 14. London & New York: Routledge 2018. ISBN 978-1-138-05819-4. 213 sidor.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 195-200, 2018.

  Open access
 • Ólason, Vésteinn

  Rec. av Poetry in fornaldarsögur. Part 1 and 2. Utg. Margaret Clunies Ross. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages. Vol. VIII. Turnhout: Brepols, 2017. 1076 s.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 201-207, 2018.

  Open access