Institutionen för nordiska språk

Läs Scripta Islandica

Scripta Islandica publiceras digitalt på DiVA. Tryckta exemplar av boken kan beställas via vår distributör Acta Universitatis Upsaliensis. Organisationer och enskilda kan prenumerera på Scripta Islandica genom att lägga en stående order på acta@ub.uu.se.

Årgång 68 (2017)

Årgång 67 (2016)

Årgång 66 (2015)

Årgang 65 (2014)

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Tidigare årgångar