Institutionen för nordiska språk

Läs Scripta Islandica

Scripta Islandica publiceras digitalt på DiVA. Tryckta exemplar av boken kan beställas via vår distributör Acta Universitatis Upsaliensis. Organisationer och enskilda kan prenumerera på Scripta Islandica genom att lägga en stående order på acta@ub.uu.se.

Årgång 68 (2017)

Årgång 67 (2016)

Årgång 66 (2015)

Årgang 65 (2014)

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Tidigare årgångar

 • Edlund, Lars-Erik

  Ingegerd Fries (1921–2016). Minnesord

  Ingår i Scripta Islandica, s. 5-9, 2017.

 • Guðmundsdóttir, Aðalheiður

  Some Heroic Motifs in Icelandic Art

  Ingår i Scripta Islandica, s. 11-49, 2017.

 • Sävborg, Daniel

  Blot-Sven: En källundersökning

  Ingår i Scripta Islandica, s. 51-97, 2017.

 • Taggart, Declan

  All the Mountains Shake :Seismic and Volcanic Imagery in the Old Norse Literature of Þórr

  Ingår i Scripta Islandica, s. 99-122, 2017.

 • Magnúsdóttir, Elín Bára

  Forfatterintrusjon i Grettis saga og paralleller i Sturlas verker

  Ingår i Scripta Islandica, s. 123-151, 2017.

 • Haukur, Þorgeirsson; Njarðvík, Teresa Dröfn

  The Last Eddas on Vellum

  Ingår i Scripta Islandica, s. 153-188, 2017.

 • Pálsson, Heimir

  Reflections on the Creation of Snorri Sturluson’s Prose Edda

  Ingår i Scripta Islandica, s. 189-232, 2017.

 • Källström, Magnus

  Monumenta lapidum aliquot runicorum :Om runstensbilagan i Verelius’ Gothrici & Rolfi Westrogothiae Regum Historia

  Ingår i Scripta Islandica, s. 233-252, 2017.

 • Tarsi, Matteo

  Creating a Norm for the Vernacular :Some Critical Notes on Icelandic and Italian in the Middle Ages

  Ingår i Scripta Islandica, s. 253-273, 2017.

 • Sundqvist, Olof

  Blod och blót :Blodets betydelse och funktion vid fornskandinaviska offerriter

  Ingår i Scripta Islandica, s. 275-308, 2017.

 • Egilsson, Sveinn Yngvi

  Kan man skriva pastoral poesi så nära Nordpolen? :Arkadiska skildringar i isländska dikter från artonhundratalet

  Ingår i Scripta Islandica, s. 309-330, 2017.

 • Kuusela, Tommy

  ”Þá mælti Míms hǫfuð” :Jätten Mimer som kunskapsförmedlare i fornnordisk tradition

  Ingår i Scripta Islandica, s. 331-359, 2017.

 • Lönnroth, Lars

  Recension av Carolyne Larrington, Judy Quinn & Brittany Schorn (red.), A Handbook to Eddic Poetry: Myths and Legends of Early Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press 2016. xii + 413 s.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 361-367, 2017.

 • Edlund, Lars-Erik

  Recension av Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar. Redaktion: Kristinn Jóhannesson, Gunnar D. Hansson & Karl G. Johansson. Text­granskning Erik Andersson. Band I–V. LVII+418, 482, 494, 490, 464 s. [samlade i box]. Reykjavík 2014. (Saga forlag Reykjavík.) ISBN 978-9935-9199-2-2 (band I–V); 978-9935-9199-3-9 (band I); 978-9935-9199-4-6 (band II); 978-9935-9199-5-3 (band III); 978-9935-9199-6-0 (band IV); 978-9935-9199-7-7 (band V).

  Ingår i Scripta Islandica, s. 369-375, 2017.

 • Guðmundsdóttir, Aðalheiður

  Review of Agneta Ney. Bland ormar och drakar: Hjältemyt och manligt ideal i berättar­traditioner om Sigurd Fafnesbane. Lund 2017: Nordic Academic Press. 360 p.

  Ingår i Scripta Islandica, s. 377-386, 2017.