Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Diskurser om svenskhet: En diakron studie av nationalism i utbildande texter

  • Datum: 2017-03-29 kl 14:15 16:00
  • Plats: Stora seminarerummet (16-2041)
  • Föreläsare: Karin Hagren Idevall
  • Kontaktperson: Maria Westman
  • Seminarium