Institutionen för nordiska språk

ENES-seminarium: Documenting and interpreting the picture stones of Gotland. Old problems and new approaches

  • Datum: 05 april, kl. 18.15
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Sigmund Oehrl, Göttingen
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium