Institutionen för nordiska språk

ENES-seminarium: Blot-Sven. Källorna och forskarna

  • Datum: 02 maj, kl. 18.15
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Daniel Sävborg, Tartu
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium