Institutionen för nordiska språk

ENES-seminarium: Blot-Sven. Källorna och forskarna

  • Datum: 2017-05-02 kl 18:15
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Daniel Sävborg, Tartu
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium