Institutionen för nordiska språk

Namnkollokvium. The Oxford handbook of names and naming (2016): diskussion av utvalda artiklar ur den nya namnhandboken.

  • Datum: 25 april, kl. 10.15–11.30
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning
  • Föreläsare: Alexandra Petrulevich
  • Kontaktperson: Alexandra Petrulevich
  • Seminarium