Institutionen för nordiska språk

Namnkollokvium. The Oxford handbook of names and naming (2016): diskussion av utvalda artiklar ur den nya namnhandboken.

  • Datum: 2017-04-25 kl 10:15 11:30
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning
  • Föreläsare: Alexandra Petrulevich
  • Kontaktperson: Alexandra Petrulevich
  • Seminarium