Institutionen för nordiska språk

Konferens Svenskans beskrivning

  • Datum: 2017-10-25 2017-10-27
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Kristina Danielsson, Elisabet Engdahl och Olle Josephson
  • Kontaktperson: Marco Bianchi
  • Konferens

Uppsala universitet står genom Institutionen för nordiska språk som värd för nästa upplaga av konferensen Svenskans beskrivning.

Plenarföreläsare vid konferensen är Kristina DanielssonElisabet Engdahl och Olle Josephson. Programmet är vidare tänkt att omfatta sektionsföredrag, posterpresentationer, och särskilt anordnade tematiska workshoppar.

Varmt välkommen till Uppsala i oktober 2017!

http://www.nordiska.uu.se/konferens/svebe36/

Följ konferensen på Facebook