Högre seminarium: tidigare annonserat program inställt!