Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Per Malm om sitt avhandlingsarbete

  • Datum: 11 oktober, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Per Malm
  • Kontaktperson: Maria Westman
  • Seminarium

Per Malm, doktorand vid institutionen, presenterar sitt delar av sitt avhandlingsarbete.