Institutionen för nordiska språk

Namnkollokvium: Ortnamnet Valåker, Hölö sn, Hölebo hd

  • Datum: –15.30
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.
  • Föreläsare: Bertil Ohlberger
  • Kontaktperson: Alexandra Petrulevich
  • Seminarium

Bertil Ohlberger, magisterstudent från Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU, tar upp ortnamnet Valåker, Hölö sn, Hölebo hd.