Institutionen för nordiska språk

Namnkollokvium: Internationella projekt

  • Datum: –15.30
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.
  • Kontaktperson: Alexandra Petrulevich
  • Seminarium

Flera internationella projekt som intresserar sig för tidig migration och språk samlar jämförande lingvister, genetiker, arkeologer och religionshistoriker (t.ex. http://rootsofeurope.ku.dk/english/research/). Namnforskare brukar lysa med sin frånvaro i de sammanhangen, trots att ortnamnsmaterial skulle kunna bidra med nya insikter. Vad kan detta bero på? Med utgångspunkt i ett par polemiska artiklar av Jürgen Udolph och Harald Bichlmeier diskuterar vi ortnamnsforskningens ställning inom historisk lingvistik, Alteuropäische Hydronymie och den betydelse denna teori har haft och fortfarande har för ortnamnsforskningens status som forskningsfält.