Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Textseminarium

  • Datum: 2017-11-01 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken Nordiska språks seminarierum 16-2041
  • Kontaktperson: Maria Westman
  • Seminarium

Gemensam läsning och diskussion av kapitel i Håkansson & Karlsson (red) 2017: Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter.