Högre seminarium: Textseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Nordiska språks seminarierum 16-2041
  • Kontaktperson: Maria Westman
  • Seminarium

Gemensam läsning och diskussion av kapitel 2, 3, 10 och 13 i Håkansson & Karlsson (red) 2017: Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter.

Därefter postseminarium med enklare tilltugg.