Institutionen för nordiska språk

Högre Seminarium, Namn: Simon Karlin Björk

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning Uppsala arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Föreläsare: Simon Karlin Björk
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Avhandlingsseminarium. Några specifika frågeställningar i arbetet med -arna-namnen presenteras och diskuteras.