Institutionen för nordiska språk

Hanna Åkerström: Högre seminarium i nordiska språk

  • Datum: 2018-02-21 kl 14:15 16:00
  • Plats: Språkvetenskapligt centrum Thunbergsv. 3 L, rum 16-2041
  • Föreläsare: Hanna Åkerström
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 018-471 1275
  • Seminarium

Textseminarium med utkast betitlat "Läsordning i tidigvikingatida runinskrifter", en del av sammanläggningsavhandling. Texten distribueras en vecka före seminariet. Seminariet ägnas åt att diskutera texten som text.