Institutionen för nordiska språk

Diskurskollokvium: Malin Sandberg, Göteborgs universitet

  • Datum: 10 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Malin Sandberg, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Titel meddelas senare

Kollokviet kommer att behandla ett pågående avhandlingsprojekt om texter inom Kulturrådets satsning "Kultur för äldre".

Kollokviet ingår i serien Diskurskollokvier. Läs mer: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/