Institutionen för nordiska språk

Diskurskollokvium: om CA och diskursanalys

  • Datum: 2018-01-30 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Information om läsning kommer!

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/