Institutionen för nordiska språk

Diskurskollokvium

  • Datum: 2018-03-06 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Meddelas senare.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Program ännu ej fastställt.

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/