Institutionen för nordiska språk

Diskurskollokvium: om metod i diskursanalys

  • Datum: 2018-05-08 kl 13:15
  • Plats: Engelska parken Meddelas senare.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Mats Landqvist, Södertörns högskola inleder. Information om läsning kommer.

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/